Vi utfører den visuelle realiseringen av ideer og prosjekter på et ekte sted. 

Hvis du ønsker å danne deg et bilde ved å bruke visualisering eller et videoopptak av hvordan det projiserte prosjektet vil se ut i et område kan du kontakte oss. 

Vi kan også lage foreløpige tegninger av ideen din og skildre den i aktuelt område.

… Tegning og visualisering

i ulik grad av kompleksitet, fra elementær til fotokvalitet