Vi utfører den visuelle realiseringen av ideer og prosjekter på et ekte sted. 

Hvis du trenger „et bilde“ eller et videoopptak av hvordan det projiserte objektet vil se ut i området, kan du kontakte oss. 

Vi kan også lage foreløpige tegninger av ideen din og skildre den i aktuelt området. .